رویکردهای انرژی مدار در معماری از دیدگاه انرژی نهفته

مقالهرویکردهای انرژی مدار در معماری از دیدگاه انرژی نهفته

نویسندگان

حمیدرضا منصوری ؛ شاهین حیدری

منتشر شده در دوفصلنامه علمی معماری اقلیم گرم و خشک (دوره ۹، شماره ۱۳، بهار و تابستان ۱۴۰۰ شمسی)

چکیده

پیش بینی ۹/۸ میلیارد نفر رشد جمعیت جهان تا سال ۲۰۵۰، نیاز به انرژی و مصرف بیشتر ذخایر را به دنبال خواهد داشت. با رشد اقتصادی فعلی، منابع سوخت فسیلی تا انتهای قرن میلادی حاضر به پایان می‌ رسد، چون انرژی نقشی اساسی در رشد و توسعه پایدار کشورها دارد، جهان با بحران انرژی روبرو خواهد شد. کشور ما از یک سو با پهنه گسترده و در حال توسعه اقلیم گرم و خشک روبرو است که نیاز به انرژی برودتی (تولید بار برودتی و نگهداری تجهیزات آن به مراتب گران تر و با صرف انرژی بیشتری نسبت به بار حرارتی همراه است) زیادی داشته و از سوی دیگر با اقتصادی نفت پایه در سال‌ های آتی از ناحیه انرژی مورد تهدید خواهد بود. آمارها حاکی از مصرف ۵۰ تا ۶۰ درصد از انرژی در بخش معماری و شهرسازی هستند و انرژی کلی ساختمان ترکیبی متغیر از انرژی نهفته و بهره‌ برداری می‌ باشد، هدف مقاله تحلیل و بررسی دو بخش اصلی انرژی کلی ساختمان، یعنی انرژی بهره‌ برداری و انرژی نهفته بوده تا بتوانیم با یافتن راهکارهایی مناسب از نگاه انرژی نهفته، مصرف انرژی کلی ساختمان را کاهش دهیم.

روش تحقیق، بررسی و مقایسه مقادیر انرژی بهره‌ برداری و نهفته در دوره عمر ساختمان می‌ باشد، چون در کشور ما اندازه‌ گیری دقیق مصرف انرژی نهفته در دوره عمر ساختمان، به دلیل فقدان اطلاعات دقیق از مراحل ساخت، مصالح و جزییات، حمل و نقل، تعمیر و نگهداری مقدور نیست. بنابراین از چند آزمایش انجام شده در کشورهای مختلف و بررسی نتایج آنها برای میزان تاثیر‌گذاری انواع انرژی در انرژی کلی ساختمان استفاده شده‌ است. نتایج حاصل بیانگر اهمیت طراحی اولیه معماری و استفاده از جزییات مناسب به همراه بهبود روش های ساخت جهت افزاش عمر ساختمان است، که البته استفاده از مصالح با انرژی نهفته کمتر، با‌دوام و روش‌های تعمیر و نگهداری مدرن باعث این افزایش خواهد شد. همچنین مقایسه مصرف انرژی نهفته و بهره‌ برداری نشان داد که افزایش انرژی نهفته ناشی از عایق بندی اضافی و ایجاد اینرسی حرارتی با افزایش ضخامت جداره‌ ها و سقف در طول عمر ساختمان باعث کاهش انرژی کلی از طریق کاهش مصرف انرژی بهره‌ برداری خواهد شد.

واژگان کلیدی:

اقلیم گرم و خشک ؛ انرژی کلی ؛ انرژی بهره برداری ؛ انرژی نهفته ؛ باز استفاده

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *