بررسی جایگاه فضای سبز در مجتمع های مسکونی آپارتمانی ایران؛ مورد:برندگان جایزه معمار ۹۹-۱۳۹۳

مقالهبررسی جایگاه فضای سبز در مجتمع های مسکونی آپارتمانی ایران ؛ مورد: برندگان جایزه معمار ۹۹-۱۳۹۳

نویسندگان

اصغر دانشمند ؛ سحر طوفان

منتشر شده در فصلنامه علمی تخصصی معماری سبز (سال هفتم، شماره ۳ (پیاپی: ۲۵)، تابستان (شهریور) ۱۴۰۰ شمسی)

چکیده

با گذشت قرن ها و تحول شکل زندگی بشر، فضای سبز همچنان همانند عنصری جدایی ناپذیر از زندگی انسان قلمداد می شود. فضاهای سبز در معماری ایران همیشه مورد توجه بوده و می توان گفت هیچ بنایی احداث نمی شده مگر آنکه ساماندهی و شکل گیری صحیح فضاهای سبز آن نیز مدنظر معمار بوده است. اهمیت استفاده از عوامل طبیعی در معماری امروزه و نیاز به ایجاد پایداری اکولوژیک میان طبیعت و مصنوعات بشری حداکثر استفاده از عوامل محیطی و طبیعی در معماری جزء ارکان پایداری در این زمینه می باشد. در این پژوهش توصیفی به بررسی جایگاه فضای سبز به عنوان عنصر حیاتی در زندگی بشر پرداخته شد. در گام نخست به مطالعه و شناخت تاثیرات حاصل از فضای سبز بر زندگی انسان پرداخته شد که نتایج نشان دهنده تاثیرات بسیار تعیین کننده ای است که عبارت اند از: تاثیرات روانشناختی- تاثیرات جامعه شناختی و تاثیرات فرهنگی. در ادامه، برخی مجتمع های مسکونی آپارتمانی در پروژه های موفق در مسابقه معمار از سال ۹۳-۱۳۹۹ مورد پژوهش قرار گرفت.

واژگان کلیدی:

آپارتمان ؛ جایزه معمار ؛ فضای سبز ؛ مجتمع مسکونی ؛ معماری

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *