کارایی ادراکی نور روز : یک مطالعه مروری ساختاریافته از نقش الگوهای انتشار نور روز بر ادراکات ساکنان در فضاهای داخلی

مقالهکارایی ادراکی نور روز : یک مطالعه مروری ساختاریافته از نقش الگوهای انتشار نور روز بر ادراکات ساکنان در فضاهای داخلی

نویسندگان

سهراب رضایی ؛ علی شرقی

منتشر شده در دوفصلنامه علمی معماری اقلیم گرم و خشک (دانشگاه یزد) (دوره ۸، شماره ۱۱، بهار و تابستان ۱۳۹۹ شمسی)

چکیده

کارایی ادراکی نور روز معطوف به ارزیابی نور روز در سطح چشم انسان و رابطه آن با نیازهای روان­شناختی (حالات و روحیات) و به­ تبع آن تجربه فضایی ساکنان است که خود از معیارهای معمارانه جداره­های نور گذر و یا نمای ساختمان که الگوهای متفاوتی از انتشار نور در فضای داخلی را شکل می­ دهند، تاثیر می­ پذیرد؛ علی‌ رغم این تاثیر­پذیری، به نظر می­­ رسد معماران از اثرات ادراکیِ این الگوها در فضای داخلی ساختمان­ ها به ­شکل نظام­ مند، روشن و دقیق مطلع نیستند.

این تحقیق با مرور ساختاریافته­ پژوهش ­های پیشین؛ به­ دنبال تبیین رابطه بین الگوهای متفاوت انتشار نور روزِ برآمده از مشخصه ­های طراحی جداره­ های نور گذر (متغیر مستقل) و ادراکات ساکنان (متغیر وابسته) در فضاهای داخلی و شناسایی روش ­ها و ابزارهای قابل اتکا برای سنجش، کمی ­سازی و پیش­ بینی رابطه بین این دو و در نهایت تبیین خلاء های پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق است. یافته­ های این پژوهش نشان می­ دهد که ادراکات افراد از طریق دو بعد خوشایندی و برانگیختگی احساسات قابل تبیین است که محققان جهت ارزیابی این دو بعد از روش ­های متفاوت ارزیابی ذهنی مبتنی ­بر استخراج داده­ های خود­گزارشی از طریق ابزار پرسش­نامه و ارزیابی عینی بر پایه استخراج داده ­های فیزیولوژیکی و مشاهده ه­ای برآمده از شبکه ­های حسگر بدن انسان (BSN) در محیط واقعیت مجازی (VR) بهره برده ­اند. همچنین یافته­ ها نشان می­ دهند که شاخص تضاد فضایی اصلاح ­شده (mSC) برای سنجش تضاد تیرگی و روشنی، شاخص حجم تصویر فشرده­ سازی شده در قالب JPEG و شاخص تشخیص میزان لبه PNG-PERIM8 جهت سنجش سطح پیچیدگی تصاویر، قابل اتکاترین شاخص­ های کمیِ تصویر مبنا در پیش­بینی اثرات ادراکی نور روز و شاخص طیف دامنه فوریه دو بعدی (FFT2) در پیش­بینی اثرات ادراکیِ سایر محرک­ های بصری هستند. در مجموع می­ توان بیان داشت که دستاورد این تحقیق می‌ تواند زمینه ­ساز شکل­ گیری طیف گسترده ­ای از مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش در آینده شود.

واژگان کلیدی:

نور روز ؛ ادراک ؛ واقعیت مجازی ؛ ارزیابی ذهنی ؛ ارزیابی عینی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *