الگویابی معماری مساجد هند

مقالهالگویابی معماری مساجد هند “

نویسندگان

احسان دیزانی

منتشر شده در نشریه باغ نظر (پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر) (دوره ۱۴، شماره ۴۸، خرداد ۱۳۹۶ شمسی)

چکیده

هند از جمله سرزمین هایی است که از گذشته های دور دارای تمدن های متنوعی بوده است. همین امر باعث شده این کشور از دیدگاه معماری غنی و متنوع باشد. ورود اسلام به هند و شکل گیری حکومت های اسلامی باعث شکل گیری نوع خاصی از معماری اسلامی در شبه قاره شده است. معماری مساجد هندی، بارزترین گونه معماری اسلامی شبه قاره ارزیابی می شود.

این پژوهش بر این فرض استوار است که الگوی معماری مساجد هند ترکیبی از معماری مساجد اولیه اسلامی، ایرانی و معماری بومی هند است. ریشه یابی ویژگی های معماری مساجد هندی، موضوع نوشتار حاضر است. در این مجال به تاثیرپذیری معماری مساجد هندی از معماری مساجد اولیه اسلامی، معماری غنی و با سابقه طولانی در هند، قبل از ورود اسلام و معماری تمدن های اسلامی پیشرفته در همسایگی هند مانند ایران پرداخته شده است.

ویژگی های معماری مساجد هندی به طور کلی شامل شبستان های رو به قبله، وجود میانسرا، الگوی چهار ایوانی، تقسیمات منفرد بدنه ها به ویژه تقسیمات سه تایی، حضور مسجد در مرکز محله و قرارگیری آن بر روی صفه (در ارتفاع)، دسترسی به ورودی های مسجد با پلکان های وسیع، تقسیمات سه تایی گنبدخانه ای رو به قبله و استفاده از رواق های شفاف (نیم جداره بیرونی رواق ها که منظری به بیرون دارد) در اطراف میانسرا است. ریشه یابی ویژگی های معماری فوق در نوشتار حاضر، رهنمون به کشف الگوی معماری مساجد هندی خواهد بود.

واژگان کلیدی:

الگویابی ؛ معماری ؛ مسجد ؛ معبد ؛ هند ؛ ایران

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *