ویلای حیاط ها | معمار: هانی ارجمندی و محمدمهدی شعبانی

ویلای حیاط ها | معمار: هانی ارجمندی و محمدمهدی شعبانی

اختصاصی هنر و معماری آبگینه :

(توضیحات معمار پروژه)

ویلای حیاط ها

موقعیت: مازندران، سلمان شهر (متل قو)، خیابان آرا، شهرک رایکا

معمار/معماران: هانی ارجمندی و محمدمهدی شعبانی (گروه معماری معنا)

تیم طراحی پروژه: فرشته مظاهری

کارفرما: زهرا حاج مهدی سیفی

سال آغاز پروژه: ۱۳۹۵ شمسی

سال پایان پروژه: ۱۳۹۷ شمسی

مساحت زمین: ۴۲۰ مترمربع

مساحت زیربنا: ۳۵۰ مترمربع

سازه: میثم دیلم پور

تاسیسات الکتریکی: محمد نظام پسند

تاسیسات مکانیکی: محمدعلی غضنفری

اجرا: گروه معماری معنا

تصاویر سه بعدی:‌ هانی ارجمندی

گرافیست: گروه معماری معنا

عکس: نگار یغماییان ، پگاه عبداللهیان (استودیو کاو)

 

ویلای حیاط ها | معمار: هانی ارجمندی و محمدمهدی شعبانی
ویلای حیاط ها

 

ویلای حیاط ها | معمار: هانی ارجمندی و محمدمهدی شعبانی

ویلای حیاط ها | معمار: هانی ارجمندی و محمدمهدی شعبانی

تبديل خانه های حياط دار به آپارتمان های محدود شده به بلوک های شهری، شهرنشين ها را بر آن داشت تا برای فرار از روزمرگی، به شهرهای مجاور طبيعت پناه ببرند. شهرک های ويلايیِ شمال از گذشته امکان زندگی ای متفاوت از زندگی روزمره شهری را ايجاد می کرده اند؛ اما با رشد کليشه های پر زرق و برق از يک طرف و قوانين شهرداری ها از طرف ديگر، حياط خانه های ويلايی را بدل به حياط هايی تزئينی و پارکينگ کرده است، در حالی که اين فضاها می توانستند بستر بروز فعاليت های روزمره خانواده در کنار طبيعت باشند.

ویلای حیاط ها | معمار: هانی ارجمندی و محمدمهدی شعبانی
ویلای حیاط ها

ویلای حیاط ها | معمار: هانی ارجمندی و محمدمهدی شعبانی

ویلای حیاط ها | معمار: هانی ارجمندی و محمدمهدی شعبانی

ویلای حیاط ها | معمار: هانی ارجمندی و محمدمهدی شعبانی

چالش اصلی اين پروژه بر هم زدن اين روند در زمين های متعارف شهرکی شمال و استفاده حداکثری از زمين و طبيعت موجود با ايجاد فضاهای باز و بسته ی هم ارزش در کنار يکديگر بود. جايگزينی الگوی حياط تزئينی به حياط های فعالِ متصل و در ارتباط با عرصه های خصوصی و عمومی خانه، به عنوان ايده ی اصلی شکل گيری اين پروژه قرار گرفت.

ویلای حیاط ها | معمار: هانی ارجمندی و محمدمهدی شعبانی
ویلای حیاط ها

ویلای حیاط ها | معمار: هانی ارجمندی و محمدمهدی شعبانی

برای تحقق اين ايده، فضای بازِ حياط ها به عنوان جسمي سيال با مصالحِ يکپارچه ی آجری، تمام فضاهای خالي را پر کرد و جنس زندگي ساکنين را در فضا تغيير داد! همين امر موجب شد فضاهای باز در لايه های متفاوت داخلي و خارجي با نام های جلو حياط، ميان حياط، ميان حياط (داخلی)، پشته حياط و بالا حياط به کار گرفته شوند. علاوه بر اين، خواسته ی کارفرما، ديد مستقيمِ فضاهای اصلي به درخت کهنسال پارک مجاور بود که با جابجايی فضای عمومی به طبقه بالا و جهت گيری پلان به صورت جنوبی-شمالی پاسخ داده شد.

ویلای حیاط ها | معمار: هانی ارجمندی و محمدمهدی شعبانی
دیاگرام یک
ویلای حیاط ها | معمار: هانی ارجمندی و محمدمهدی شعبانی
دیاگرام دو
ویلای حیاط ها | معمار: هانی ارجمندی و محمدمهدی شعبانی
دیاگرام سه
ویلای حیاط ها | معمار: هانی ارجمندی و محمدمهدی شعبانی
سایت پلان
ویلای حیاط ها | معمار: هانی ارجمندی و محمدمهدی شعبانی
پلان طبقه همکف و پلان طبقه اول
ویلای حیاط ها | معمار: هانی ارجمندی و محمدمهدی شعبانی
مقطع A-A و دیاگرام نور روز
ویلای حیاط ها | معمار: هانی ارجمندی و محمدمهدی شعبانی
مقطع B-B و دیاگرام نور روز
ویلای حیاط ها | معمار: هانی ارجمندی و محمدمهدی شعبانی
تهویه هوای طبیعی
ویلای حیاط ها | معمار: هانی ارجمندی و محمدمهدی شعبانی
تهویه هوای طبیعی
ویلای حیاط ها | معمار: هانی ارجمندی و محمدمهدی شعبانی
نظرگاه و تهویه هوای طبیعی
ویلای حیاط ها | معمار: هانی ارجمندی و محمدمهدی شعبانی
نمای شمالی
ویلای حیاط ها | معمار: هانی ارجمندی و محمدمهدی شعبانی
نمای جنوبی
ویلای حیاط ها | معمار: هانی ارجمندی و محمدمهدی شعبانی
نمای غربی

 

Courtyards Villa

Salman Shahr, Iran

Architects: Maena Architects

Lead Architects: Honey Arjomandi , Mohammad Mahdi Shabani

Design Team: Fereshteh Mazaheri

Client: Zahra Haj Mehdi Seifi

Area: ۳۵۰ m²

Year: ۲۰۱۷

Construction: Mohammad Mahdi Shabani

Structure: Meisam Deylam pour

Electrical: Mohammad NezamPasand

Mechanical :Mohammad Ali Qazanfari

Photographs: Negar Yaghmaian , Pegah Abdolahian

ویلای حیاط ها | معمار: هانی ارجمندی و محمدمهدی شعبانی
Courtyards Villa

ویلای حیاط ها | معمار: هانی ارجمندی و محمدمهدی شعبانی

ویلای حیاط ها | معمار: هانی ارجمندی و محمدمهدی شعبانی

ویلای حیاط ها | معمار: هانی ارجمندی و محمدمهدی شعبانی

Converting courtyard houses into limited apartments of urban blocks has forced city residents to take refuge in the countryside in order to escape from the daily difficulties of urban life. For a long time, the town villas of the Northern cities of Iran have created different life possibilities for urban fugitives. However, the growth of the luxurious stereotypes, on one hand, and municipalities regulations, on the other hand, courtyards have become decorative or even just a parking area, while these spaces could be the basis for the daily activities of the family along with nature.

The main Challenge of this project was to shift this conventional trend of villas and, to maximize the use of land and existing nature by forming adjacent open and closed spaces of equal values. The main idea behind this project was the replacement of decorative courtyard pattern with the vibrant courtyards connected to the private and public zones of the house. Realizing this idea, the open spaces of the courtyards, as a fluid organism with integrated brickwork, have filled all the empty spaces and consequently changed living standards of the inhabitants.

This Strategy has led to the different interior and exterior layers of the open spaces. These spaces include the front yard, the middle yard, the interior yard, the backyard, and the up yard. Besides, the client’s preference was a direct view of the nearby park old tree from the main spaces which fulfilled by shifting the public space to the top floor and the North-South orientation of the plan.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *