بازشناسی نقش ایده و کانسپت در فرآیند شناخت و آفرینش در معماری با تکیه بر علل اربعه

بررسی عوامل موثر بر تحول کالبدی خانه و فرهنگ زندگی در یک قرن اخیر ایران موردپژوهی: تحولات الگوی خانه در شهر تاریخی لار

مقاله بازشناسی نقش ایده و کانسپت در فرآیند شناخت و آفرینش در معماری با تکیه بر علل اربعه 

نویسندگان

نسیم اشرافی ؛ غزال صفدریان

منتشر شده در فصلنامه علمی پژوهش های معماری اسلامی (نشریه قطب علمی معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران) (دوره ۸، شماره ۳، شماره پیاپی: ۲۸، پاییز ۱۳۹۹ شمسی)

چکیده

اثر معماری محصول فرآیند شناخت و آفرینشی است که خالق اثر به عنوان علت فاعلی، به ‌واسطه جهان ‌بینی خود آن را رقم زده است. این جهان ‌بینی به عنوان پارادایم معمار نقش اساسی در جهت دهی علت غایی یعنی ایده، علت صوری یعنی کانسپت و در نهایت علت مادی یا بنا دارد. اما آنچه که از اهمیت برخوردار است؛ سلسله‌ مراتب ادراکات و نحوه تبدیل ایده به فرم در چارچوب پارادایم معمار می ‌باشد.

پژوهش حاضر همواره در تلاش است با استخراج ماهیت معنایی واژه‌ های ایده و کانسپت (طرح ‌مایه) در پارادایم‌ های غربی، اسلامی و فلسفی، فرایند شناخت و خلق معماری را در قالب علل اربعه مورد تبیین قرار داده تا بتواند تفاوت‌ های سیر روند آفرینش اثر را در دو پارادایم بومی (اسلامی) و غیربومی (غربی) مورد مداقه قرار دهد؛ و در این راستا نوع جهت گیری کانسپت از ایده را در نیل به فرم معرفی نماید.

واژگان کلیدی:

معماری ؛ کانسپت ؛ علل اربعه ؛ شناخت و آفرینش

 

بازشناسی نقش ایده و کانسپت در فرآیند شناخت و آفرینش در معماری با تکیه بر علل اربعه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *