ارزش گذاری خدمات اکوسیستم شهری به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی شهرهایی پایدارتر

تاثیرشناسی مداخلات شهری بر خاطرات جمعی جامعه بومی در بازار تاریخی مشهد

مقاله ارزش گذاری خدمات اکوسیستم شهری به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی شهرهایی پایدارتر

نویسندگان

محمدرضا مثنوی ؛ مریم دبیری

منتشر شده در فصلنامه علمی – ترویجی منظر (پژوهشکده نظر) (دوره ۹، شماره ۴۱، زمستان ۱۳۹۶ شمسی)

چکیده

در سراسر جهان، روند رو به‌ رشد شهرنشینی پیامدهای منفی مشهودی به دنبال داشته ‌است. آگاهی از این پیامدها به افزایش تقاضای گروه ‌های ذی ‌نفع و سیاست ‌گذاران در راستای ارزیابی جامع ‌تر و کامل ‌تر آثار پروژه‌ های توسعه شهری بر مناظر شهری، انجامید. ارزش‌ گذاری خدمات اکوسیستم ۱ (ESV) رویکرد نسبتا نوینی است و از آنجا که به سیاست ‌گذاران شهری در تصمیم ‌سازی بهتر در راستای برنامه ‌ریزی پایدار شهری کمک می ‌نماید، در منابع معتبر به عنوان روشی مناسب یادشده ‌است.

این مقاله قابلیت خدمات اکوسیستم شهری را در ارتقای برنامه ‌ریزی پروژه ‌های توسعه شهری در راستای رسیدن به شهرهایی پایدارتر، بررسی می‌ کند. نخست، خدمات اکوسیستم مهم در مناطق شهری، دسته ‌بندی شده ‌اند. سپس این مطالعه منابع تاثیرگذار و معتبر در حوزه (ESV) مورد بررسی قرار داده ‌است. در نهایت، این مقاله به تحلیل امکان تقویت برنامه‌ ریزی شهری با استفاده از ارزش‌ گذاری خدمات اکوسیستم می ‌پردازد. با توجه به نوشتار پیش ‌رو، می ‌توان نتیجه گرفت که بسیاری از خدمات اکوسیستم شهری تاکنون شناسایی و ارزیابی شده ‌اند. همچنین، از نقش اساسی در سلامت بشر و تاب ‌آوری شهری برخوردارند.

واژگان کلیدی:

خدمات اکوسیستم شهری ؛ ارزش گذاری ؛ برنامه ریزی شهری ؛ منظر

 

ارزش گذاری خدمات اکوسیستم شهری به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی شهرهایی پایدارتر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *