تبیین مدل محله فرهنگی در بافت های تاریخی برای توسعه اقتصاد و حضور صنایع خلاق (مورد پژوهشی: خیابان لاله ‌زار تهران)

نقش مواد تغییر فاز دهنده در بهبود و احیای عملکرد بادگیر ؛ مطالعه موردی: اقلیم گرم و مرطوب

مقاله تبیین مدل محله فرهنگی در بافت های تاریخی برای توسعه اقتصاد و حضور صنایع خلاق (مورد پژوهشی: خیابان لاله‌زار تهران)‌

نویسندگان

مرجان خان محمدی ؛ محمود قلعه نوئی ؛ محمد سعید ایزدی

منتشر شده در ماهنامه علمی باغ نظر – پژوهش ‌های نظری هنر، معماری و شهرسازی (پژوهشکده نظر) (دوره ۱۷، شماره ۸۷، شهریور ۱۳۹۹ شمسی)

چکیده

بیان مسئله: با توجه به اینکه محله‌ های تاریخی به عنوان موجودیتی منسجم، تلاش‌ های فرهنگ بومی را برای پاسخگویی به نیازهای گذشته به بهترین شکل نشان می ‌دهند، انطباق ‌پذیری آنها با نیازهای زمان حال و شناخت فرصت ‌های موجود در آنها، به عنوان ظرف پذیرنده عملکردهای فرهنگی و مولد اقتصاد، امری در خور توجه است. مهم ‌ترین مسئله این پژوهش بهره ‌گیری از روش های خلاق برای انطباق ‌پذیری بافت‌ های تاریخی با اقتصاد و شرایط جدید، از طریق تمرکز بر سرمایه‌ های فرهنگی، به عنوان ابزاری برای احیای محله‌ های تاریخی، و ایجاد فعالیت ‌های جدید اقتصادی با هدف جایگزینی کاربری ‌هایی است که رو به انحطاط هستند یا از منطقه محو شده ‌اند. استفاده از سیاست ‌های نوآورانه و راهبردهای مبتنی بر خلاقیت برای حضور بافت ‌ها و محله ‌های تاریخی کشورمان در عرصه‌ های رقابت، با هدف توسعه و رشد اقتصادی فرهنگی و تجدید حیات محله، رویکردی است که فقدان آن، هم در حوزه نظری و هم در حوزه کاربردی بافت ‌های تاریخی، قابل توجه است.

هدف پژوهش: هدف از این پژوهش ایجاد شرایط تبدیل محله‌ های تاریخی به مولد اقتصاد و فراهم ‌آوردن امکان حضور آن ‌ها در عرصه صنایع خلاق است که از طریق اتخاذ سیاستی خلاق و سنجش میزان قابلیت‌ های موجود در بافت ‌های تاریخی، و تبیین شاخص‌ های چندگانه محله فرهنگی مورد بررسی قرار می ‌گیرد.

روش پژوهش: این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی انجام شده است و یافته‌ ها با استفاده از پرسش ‌نامه و مشاهدات میدانی استخراج شده ‌اند. نهایتا، با استفاده از یافته‌ های پژوهش، تحقق ‌پذیری یک محله فرهنگی در نمونه لاله ‌زار با استفاده از روش کمی معادلات ساختاری ارزیابی و در نتیجه مدلی از محله فرهنگی تاریخی، براساس اولویت اقدامات تبیین شده است.

نتیجه ‌گیری: یافته‌ های پژوهش راهکارها و اقدامات لازم را براساس ترتیب اولویت در مدل محله فرهنگی تاریخی، پیشنهاد می ‌کند و اهمیت این روابط را به لحاظ تجربی نیز به اثبات می ‌رساند.

واژگان کلیدی:

بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ ؛ صنایع خلاق ؛ محله فرهنگی ؛ توسعه اقتصادی ؛ بافت های تاریخی ؛ لاله زار

 

تبیین مدل محله فرهنگی در بافت های تاریخی برای توسعه اقتصاد و حضور صنایع خلاق (مورد پژوهشی: خیابان لاله‌زار تهران)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *