پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال ۲۰۲۰ میلادی

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : برگزیدگان سی ‌‌و پنجم دوره از جایزه انجمن معماری جهانی (World Architecture Community Awards) در سال ۲۰۲۰ میلادی اعلام شد. در لیست برندگان این دوره از رقابت جهانی، پروژه هایی از کشور ایران نیز به چشم می خورد!

انجمن معماری جهانی (World Architecture Communits) به عنوان یک بستر جهانی و فرصتی برای گردهمایی معماران معاصر بین المللی از سال ۲۰۰۶ میلادی آغاز به کار کرده است. این انجمن فرصتی است تا معماران، طراحان داخلی، دانشجویان معماری و همچنین اساتید دانشگاه ها به اشتراک گذاری پروژه های خود با یکدیگر بپردازند.

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی
World Architecture Community

در سال ۲۰۲۰ میلادی و در سی ‌‌و پنجم دوره از این جایزه بین المللی، چهار پروژه از کشور ایران به عنوان طرح برگزیده حضور دارند. از میان این چهار پروژه ، یک پروژه ی آکادمیک در بخش معماری (architectural) و سه پروژه آکادمیک در بخش طراحی داخلی (interior design) حضور دارند.

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی
World Architecture Community Awards 2020

یک پروژه ی آکادمیک در بخش معماری (architectural) عبارت است از:

طرح برگزیده از میان آراء اعضای افتخاری و برندگان دوره های قبلی این جایزه و همچنین طرح برگزیده از میان آراء تمامی اعضای انجمن معماری جهانی:

پروژه HOME

چندمنظوره

سال طراحی: سال ۲۰۲۰ میلادی

تیم طراحی: محمد حسین محمدپور پارچه بافی ، سجاد نویدی

با تشکر ویژه از سید امیررضا نظام دوست

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی
HOME

 

سه پروژه آکادمیک در بخش طراحی داخلی (interior design) نیز عبارتند از:

طرح برگزیده از میان آراء اعضای افتخاری و برندگان دوره های قبلی این جایزه:

بازطراحی فضای داخلی (بخش لابی) موزه دفینه تهران

ساختمان های فرهنگی / موزه

سال طراحی: سال ۲۰۲۰ میلادی

تیم طراحی: محسن خیرمند پاریزی ، سید محمد حسین رحمتی ، محمدرضا مقدسی ، فاطمه رنجبرزاده اصل ، هانیه لطفی پور

مطالعات نظری و مبانی: محسن خیرمند پاریزی ، فاطمه رنجبرزاده اصل ، سمیرا مجیدی

مدل سازی: سید محمد حسین رحمتی ، سیده دنا حسینی

رندرینگ: سیده دنا حسینی

با تشکر ویژه از دکتر محسن موسوی

(در توضیح این پروژه چنین آمده است:

طرح پیشنهادی، یک پروژه بازسازی نمی باشد! هدف از این طرح، دمیدن حیات و روح تازه به موزه دفینه تهران و همچنین آشتی دادن آن به عنوان یک موجود زنده با زمینه ای است که در بطن آن، تعریف شده است، می باشد.)

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی
Interior Re-Design Of The Lobby Of The Dafineh Museum

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی

طراحی فضای داخلی موزه هنر اسلامی

ساختمان های فرهنگی / موزه

سال طراحی پروژه: سال ۲۰۲۰ میلادی

تیم طراحی پروژه: محسن خیرمند پاریزی ، محمدرضا مقدسی ، سید محمد حسین رحمتی ، سعید میهن پرست ، فاطمه رنجبرزاده اصل ، شیرین جاهد ، هانیه لطفی پور ، مریم پیراسته ،سیده دنا حسینی

با تشکر ویژه از دکتر محسن موسوی

ساختمان های فرهنگی / موزه سال طراحی: سال 2020 میلادی تیم طراحی: محسن خیرمند پاریزی ، سید محمد حسین رحمتی ، محمدرضا مقدسی ، فاطمه رنجبرزاده اصل ، هانیه لطفی پور مطالعات نظری و مبانی: محسن خیرمند پاریزی ، فاطمه رنجبرزاده اصل ، سمیرا مجیدی مدل سازی: سید محمد حسین رحمتی ، سیده دنا حسینی رندرینگ: سیده دنا حسینی با تشکر ویژه از دکتر محسن موسوی

ساختمان های فرهنگی / موزه سال طراحی: سال 2020 میلادی تیم طراحی: محسن خیرمند پاریزی ، سید محمد حسین رحمتی ، محمدرضا مقدسی ، فاطمه رنجبرزاده اصل ، هانیه لطفی پور مطالعات نظری و مبانی: محسن خیرمند پاریزی ، فاطمه رنجبرزاده اصل ، سمیرا مجیدی مدل سازی: سید محمد حسین رحمتی ، سیده دنا حسینی رندرینگ: سیده دنا حسینی با تشکر ویژه از دکتر محسن موسوی

ساختمان های فرهنگی / موزه سال طراحی: سال 2020 میلادی تیم طراحی: محسن خیرمند پاریزی ، سید محمد حسین رحمتی ، محمدرضا مقدسی ، فاطمه رنجبرزاده اصل ، هانیه لطفی پور مطالعات نظری و مبانی: محسن خیرمند پاریزی ، فاطمه رنجبرزاده اصل ، سمیرا مجیدی مدل سازی: سید محمد حسین رحمتی ، سیده دنا حسینی رندرینگ: سیده دنا حسینی با تشکر ویژه از دکتر محسن موسوی

ساختمان های فرهنگی / موزه سال طراحی: سال 2020 میلادی تیم طراحی: محسن خیرمند پاریزی ، سید محمد حسین رحمتی ، محمدرضا مقدسی ، فاطمه رنجبرزاده اصل ، هانیه لطفی پور مطالعات نظری و مبانی: محسن خیرمند پاریزی ، فاطمه رنجبرزاده اصل ، سمیرا مجیدی مدل سازی: سید محمد حسین رحمتی ، سیده دنا حسینی رندرینگ: سیده دنا حسینی با تشکر ویژه از دکتر محسن موسوی

ساختمان های فرهنگی / موزه سال طراحی: سال 2020 میلادی تیم طراحی: محسن خیرمند پاریزی ، سید محمد حسین رحمتی ، محمدرضا مقدسی ، فاطمه رنجبرزاده اصل ، هانیه لطفی پور مطالعات نظری و مبانی: محسن خیرمند پاریزی ، فاطمه رنجبرزاده اصل ، سمیرا مجیدی مدل سازی: سید محمد حسین رحمتی ، سیده دنا حسینی رندرینگ: سیده دنا حسینی با تشکر ویژه از دکتر محسن موسوی

ساختمان های فرهنگی / موزه سال طراحی: سال 2020 میلادی تیم طراحی: محسن خیرمند پاریزی ، سید محمد حسین رحمتی ، محمدرضا مقدسی ، فاطمه رنجبرزاده اصل ، هانیه لطفی پور مطالعات نظری و مبانی: محسن خیرمند پاریزی ، فاطمه رنجبرزاده اصل ، سمیرا مجیدی مدل سازی: سید محمد حسین رحمتی ، سیده دنا حسینی رندرینگ: سیده دنا حسینی با تشکر ویژه از دکتر محسن موسوی

ساختمان های فرهنگی / موزه سال طراحی: سال 2020 میلادی تیم طراحی: محسن خیرمند پاریزی ، سید محمد حسین رحمتی ، محمدرضا مقدسی ، فاطمه رنجبرزاده اصل ، هانیه لطفی پور مطالعات نظری و مبانی: محسن خیرمند پاریزی ، فاطمه رنجبرزاده اصل ، سمیرا مجیدی مدل سازی: سید محمد حسین رحمتی ، سیده دنا حسینی رندرینگ: سیده دنا حسینی با تشکر ویژه از دکتر محسن موسوی

ساختمان های فرهنگی / موزه سال طراحی: سال 2020 میلادی تیم طراحی: محسن خیرمند پاریزی ، سید محمد حسین رحمتی ، محمدرضا مقدسی ، فاطمه رنجبرزاده اصل ، هانیه لطفی پور مطالعات نظری و مبانی: محسن خیرمند پاریزی ، فاطمه رنجبرزاده اصل ، سمیرا مجیدی مدل سازی: سید محمد حسین رحمتی ، سیده دنا حسینی رندرینگ: سیده دنا حسینی با تشکر ویژه از دکتر محسن موسوی

طراحی فضای داخلی ایستگاه متروی شنب غازان تبریز

ترمینال های حمل و نقل / پایانه های حمل و نقل

سال طراحی پروژه: سال ۲۰۱۷ میلادی

تیم طراحی پروژه: سجاد نویدی

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی

پروژه های برندگان ایرانی جایزه انجمن معماری جهانی سال 2020 میلادی
(Subway Station Platform (Shanb-E-Ghazan, Tabriz City, Iran

 

طرح برگزیده از میان آراء تمامی اعضای انجمن معماری جهانی

بازطراحی فضای داخلی (بخش لابی) موزه دفینه تهران

و

طراحی فضای داخلی ایستگاه متروی شنب غازان تبریز

/

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *