طراحی پارک های سبز در شهرهای کویری (بخش دوم)

طراحی پارک های سبز در شهرهای کویری (بخش دوم)

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : آیا طراحی پارک های سبز در شهرهای کویری مانند کازابلانکا ، دبی یا لیما منطقی است؟ ظاهرا این چنین است، چرا که آن ها باعث تازگی و سبز بودن محیط شهری می شوند. اما اکوسیستم های محلی بومی را مختل می کنند، هزینه نگهداری بالایی دارند و با یک چالش همیشگی برای اطمینان از دسترس بودن آب رو به رو هستند.

گفت و گو با Mariam Garcia Garcia در مورد طراحی پارک های سبز در شهرهای کویری

Mariam Garcia Garcia بنیانگذار LandLab مستقر در اسپانیا و مدیرکل سابق شهرسازی و برنامه ریزی اراضی دولت خودمختار کانتابریا در اسپانیا در این زمینه گفته است: پارک یک کلمه عجیب و غریب است. ما باید در مورد پروژه های منظر صحبت کنیم و نشان می دهد که فضای سبز و پارک ها مفاهیم قدیمی هستند. او چالش هایی را که این پروژه های منظر با آن ها رو به رو می شود از وضعیت اضطراری آب و هوا گرفته تا مسئولیت های مربوط به اکوسیستم خلاصه می کند و می گوید: ما باید از ایده باغ به سمت ایده زیرساخت های منظر حرکت کنیم.

شرایط آب و هوایی پروژه را در سال ۲۰۶۹ در نظر بگیرید

ما به عنوان یک گونه زنده در یک وضعیت بحرانی قرار داریم و با دو محدودیت سیاره ای رو به رو هستیم. یکی از آن ها شرایطی است که زندگی در زمین را در هولوسن (آخرین دوره زمین شناسی) امکان پذیر ساخته است و مورد دیگر تغییرات آب و هوایی است. یک پروژه باید روند کلی شرایط آب و هوایی و این که آیا این سایت در مدت پنجاه سال با کمبود منابع آب مواجه خواهد شد یا نه را در نظر داشته باشد.

طراحی پارک های سبز در شهرهای کویری (بخش دوم)

پروژه را با در نظر گرفتن شرایط سال ۲۱۱۹ طراحی کنید

یک پارک نه فقط برای امروز، بلکه برای ادامه وجود در مدت صد سال آینده برنامه ریزی می شود به طوری که می تواند تکامل و جانشینی گونه را به دنبال داشته باشد. مسئله ای که ما داریم این است که طراحی های منظر ما نسبت به ساختمان ها مدت بیشتری به طول می انجامند. بنابراین، زمان یک متغیر اساسی از ابتدای پروژه است.

هر پروژه منظر باید تنوع زیستی را تحریک کند

یکی دیگر از محدودیت های سیاره ای که در معرض بحران است، از بین رفتن تنوع زیستی است. هر پروژه منظر باید تا حد امکان و با توجه به مسائل اکولوژیکی به بهبود تنوع زیستی تمایل داشته باشد.

طراحی پارک های سبز در شهرهای کویری (بخش دوم)

طراحی پارک های سبز در شهرهای کویری به عنوان زیرساخت است

من اعتقاد دارم که پارک ها به عنوان زیرساخت های مناظر عمومی هستند. ما باید از مفهوم باغ به سمت ایده پردازی به عنوان زیرساخت حرکت کنیم. حرکت از مفهوم باغ به عنوان یک شی به سمت پارک به عنوان یک دستگاه زیرساخت، مکان را دوباره با بستر خود متصل می کند.

زیرساخت های منظر مزایایی برای اکوسیستم ارائه می دهد

برای مثال یک رودخانه به عنوان زیرساخت منظر است؛ چون یک راهرو اکولوژیکی است که با رسوب گذاری زمین را بارور می کند، برای گیاهان و جانوران امکان رشد فراهم می کند و اطمینان می دهد که برای گونه های دیگر غذایی وجود دارد تا بتوانند مهاجرت کنند و فواید اکوسیستم متعددی را نشان می دهد. هنگامی که یک منظر به عنوان زیرساخت کار کند، امکان جریان و تبادل ماده و انرژی را فراهم می کند که اوتوپویسس یا خودنوگری نامیده می شود و به سیستمی ارجاع دارده می شود که توانایی ایجاد دوباره خود و همچنین نگهداری از خود را داشته باشد.
طراحی پارک های سبز در شهرهای کویری (بخش دوم)

آرمین رحیمی وند ، کارشناسی ارشد معماری منظر

منبع: archdaily

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *