بررسی کیفیت محیطی داخلی خانه های قاجاری شیراز با تاکید بر آسایش حرارتی و نور روز (نمونه موردی: خانه نعمتی)

تقابل والایی و زیبایی در فلسفه و ظهور آن در زیبایی شناسی معماری مساجد آزاد و الگومحور معاصر (نمونه موردی: مسجد ولی‌عصر ، مصلی امام خمینی تهران)

مقاله بررسی کیفیت محیطی داخلی خانه های قاجاری شیراز با تاکید بر آسایش حرارتی و نور روز (نمونه موردی: خانه نعمتی)

نویسندگان

آیدا زارع مهذبیه ؛ شاهین حیدری ؛ آزاده شاهچراغی

منتشر شده در دوفصلنامه علمی معماری اقلیم گرم و خشک (دوره ۷، شماره ۱۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شمسی)

چکیده

لزوم توجه به مبحث کیفیت محیطی فضاهای داخلی، اثر مستقیم آن بر سلامت جسمی و روحی ساکنین (سندرم بیماری­ های ساختمانی) و همچنین صرفه­ جویی انرژی در ساختمان است. توجه به عوامل محیطی در طراحی معماری می ‌تواند با صرف انرژی کمتر، کیفیت زندگی و سلامت کاربران را افزایش دهد. خانه ‌های سنتی ایران، همواره نمونه‌ های مناسبی از این گونه معماری را به نمایش گذاشته ‌اند و می ‌توانند الگوهای مناسبی برای طراحی امروز در اختیار معماران قرار دهند.

خانه‌ های قاجاری بافت قدیم شیراز نمونه ‌های جالب توجهی از این گونه معماری ماندگار را جلوه ‌گر هستند و کمتر مورد مطالعه قرار گرفته ‌اند. بررسی دقیق عناصر کیفیت محیطی داخلی، خصوصا نور روز و آسایش حرارتی در این خانه ‌ها و عوامل معماری تاثیر­گذار بر عملکرد آن­ها می ‌تواند راه ‌گشای طراحان امروزی باشد. در تحقیق حاضر خانه نعمتی به عنوان نمونه موردی انتخاب گردیده است. عوامل مذکور به روش کمی و از طریق برداشت های میدانی و شبیه سازی رایانه ‌ای در نرم افزار دیزاین بیلدر محاسبه شده‌ اند. تحلیل یافته ‌های حاصل از برداشت های میدانی و شبیه‌ سازی در دو مرحله صورت گرفته ‌است. ابتدا میزان آسایش حرارتی و نور روز فضاها با استاندارهای رایج مقایسه گردیدند، سپس نتایج حاصل با مشخصات معماری فضاها به صورت کیفی توصیف گردیده ‌اند. نتایج حاصل نشان می‌ دهد ویژگی ‌های معماری در اتاق‌ های این بنا منجر به نتایج متفاوتی گردیده به عنوان نمونه زیرزمین در ۱۰ ماه سال در محدوه آسایش است اما روشنایی مناسبی ندارد و اتاق شاه‌نشین ۸ ماه از سال در محدوده آسایش قرار دارد و تقریبا در تمامی ماه‌ ها از کیفیت نور مطلوبی برخوردار است.

واژگان کلیدی:

کیفیت محیطی داخلی ؛ سندروم بیماری ‌های ساختمانی ؛ آسایش حرارتی ؛ نور روز ؛ خانه های قاجاری شیراز

 

بررسی کیفیت محیطی داخلی خانه های قاجاری شیراز با تاکید بر آسایش حرارتی و نور روز (نمونه موردی: خانه نعمتی)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *