تبیین نقش نماهای شهری در ایجاد دلبستگی به مکان در بین شهروندان (نمونه موردی: نماهای مسکونی شهر تهران)

تقابل والایی و زیبایی در فلسفه و ظهور آن در زیبایی شناسی معماری مساجد آزاد و الگومحور معاصر (نمونه موردی: مسجد ولی‌عصر ، مصلی امام خمینی تهران)

مقاله تبیین نقش نماهای شهری در ایجاد دلبستگی به مکان در بین شهروندان (نمونه موردی: نماهای مسکونی شهر تهران)

نویسندگان

آناهیتا ظریف ‌پور لنگرودی ؛ فریبا البرزی ؛ جمال الدین سهیلی

منتشر شده در فصلنامه علمی پژوهش و برنامه ریزی شهری (دوره ۱۱ (سال یازدهم)، شماره ۴۰، بهار ۱۳۹۹ شمسی)

چکیده

این پژوهش به بررسی نماهای مسکونی منتخب مسابقات معماری و تبیین نقش نما در ایجاد دلبستگی به مکان در بین شهروندان تهران می­­­ پردازد. هدف اصلی تحقیق، بررسی و شناسایی عناصر نما با تأکید بر معانی و ادراکات ذهنی شهروندان و نقش نما در ایجاد دلبستگی به مکان می ­باشد. تحقیق از نوع کاربردی است و جهت ارزیابی مؤلفه‌ های تدوین ‌شده در مدل مفهومی از ترکیب روش ­های پژوهش پیمایشی و روش توصیفی تحلیلی (تحلیل محتوا) استفاده ‌شده است.

نتایج تحلیل‌ های کمی و کیفی نمایانگر آن است که نماهای ساختمانی را می‌ توان در قالب ابعاد کالبدی (بتا:۳۲۲/۰)، ادراکی – احساسی (بتا: ۲۸۴/۰) و عملکردی – فعالیتی (بتا: ۲۱۷/۰) بررسی نمود. همچنین، عامل کالبدی با ضریب بتا ۳۲۲/۰ مهم ­ترین اثرگذاری را بر احساس دلبستگی به مکان ایفا می­ کند. مبتنی بر یافته ­های آزمون فریدمن مؤلفه ‌های نوع مصالح با میانگین رتبه ۹۸/۱۶، رنگ نما با میانگین رتبه ۸۸/۱۶، هماهنگی با ابعاد بومی و زمین ه­ای ۶۴/۱۶، وجود سطوح پر و خالی ۲۸/۱۶ مهم ­ترین معیارهای کالبدی، تعامل با بنا با میانگین رتبه ۶۳/۱۶ و تناسب فرم و عملکرد ۷۶/۱۵ و مشارکت مردم ۵۵/۱۵ در مکان مهم ­ترین عوامل عملکردی- فعالیتی و خاطره ­انگیزی بنا با میانگین رتبه ۶۰/۱۶ و دلبستگی به بنا ۲۸/۱۶ و تجارب و انباشت ذهنی ۱۳/۱۵ دارای بالاترین میانگین رتبه در عامل ادراکی- احساسی در بین شهروندان مورد مطالعه می ­باشند.

واژگان کلیدی:

تعامل فرد و بنا ؛ نما ؛ دلبستگی به مکان ؛ ساختمان مسکونی ؛ شهر تهران

 

تبیین نقش نماهای شهری در ایجاد دلبستگی به مکان در بین شهروندان (نمونه موردی: نماهای مسکونی شهر تهران)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *