نقش شهرهای دانش بنیان و نوآور در توسعه شهری و منطقه ای

بازخوانی اثر معماری به کمک مدل نقد بینامتنی ؛ نمونه موردی: مسجد ولیعصر

مقاله نقش شهرهای دانش بنیان و نوآور در توسعه شهری و منطقه ای

نویسندگان

سیدحمیدرضا طبیبی ؛ مجتبی رفیعیان ؛ حمید ماجدی ؛ یوسفعلی زیاری

منتشر شده در فصلنامه علمی دانش شهرسازی (دوره ۴، شماره ۱، شماره پیاپی ۱۰، بهار ۱۳۹۹ شمسی)

چکیده

بیان مساله: استفاده مداوم از درآمدهای ناپایدار شهری برای توسعه شهرها، مشکلات عدیده‌ ای را برای این جوامع بوجود آورده و ادامه این روند، شهرها و مناطق را با چالش جدی مواجه کرده است.

هدف: هدف بررسی نقش مناطق دانش بنیان در توسعه شهری و منطقه‌ ای بر اساس مبانی نظری و تجربیات جهانی است.

روش: این مقاله با روش اسنادی و کتابخانه ‌ای به مطالعه مبانی نظری و سوابق تجربی و پیشینه علمی پرداخته شده است.

یافته‌ ها: مبحث نوآوری به ‌عنوان یکی از ارکان اصلی شهرهای دانش بنیان همواره مطرح می ‌باشد یکی از نتایج مناطق نوآوری شکل گیری شهرهای دانشی است. از این رو، شهر – منطقه‌ ها مرکز رشد و مرکز دانش هستند. فرآیند نوآوری به این مسئله می ‌پردازد که چه چیزی دانش را به ارزش تبدیل می ‌کند و از طریق روابط متقابل و پیچیده در یک محیط نهادی ایجاد می ‌شود. به ­عبارتی دیگر عناصر اصلی این مجموعه دانشگاه ‌ها، صنعت و دولت می ‌باشند چنانچه این ارتباط به نحو مطلوب برقرار گردد رسیدن به توسعه از طریق شهرها و مناطق دانش بنیان حاصل می‌ گردد. تجربیات جهانی مطرح شده، گویای این واقعیت است.

نتیجه­ گیری: پیوند بین افراد خلاق و سرمایه گذاران عمده و حکمروایان شهری و منطقه ‌ای، محیط مساعدی برای ظهور مفهوم جدیدی در جامعه علمی تحت عنوان ” شهر دانش بنیان ” را فراهم آورده است، دو نیروی پیشران در شکل گیری شهرها و مناطق دانشی، ساختار فضایی برنامه ریزی را در سه سطح برنامه ‌ریزی منطقه ‌ای، برنامه ‌ریزی شهری و طراحی شهری تغییر داده ‌اند. با توجه نقش مهم ارتباط بین برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای در یک نظام سلسله مراتبی منسجم، توجه به سیستم نوآوری منطقه‌ای و ارتباط منسجم بین سطوح برنامه ریزی منطقه‌ ای، برنامه ریزی شهری و طراحی شهری در راستای ایجاد و راه اندازی شهرهای دانش بنیان حائز اهمیت است.

تازه های تحقیق

شهر دانش در طول چند دهه گذشته مورد توجه جوامع تحقیقاتی قرار گرفته و در برنامه ‌های استراتژیک توسعه استفاده می‌شود. به همان اندازه که شناخت یک شهر دانش مهم است مدیریت دانش در توسعه شهرها و مناطق نیز موثر است به طوری که بدون مدیریت، توسعه در هیچ کدام از ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امکان پذیر نمی ‌باشد.

واژگان کلیدی:

شهر دانش بنیان ؛ نوآوری ؛ نوآوری منطقه‌ای ؛ توسعه شهری و منطقه ‌ای ؛ مدیریت دانش

 

نقش شهرهای دانش بنیان و نوآور در توسعه شهری و منطقه ای

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *