ارزیابی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک شهری و تاثیر آن بر سطح اضطراب شهروندان شهر سنندج

بازشناسی مفهوم سکونت در سکونتگاه‌ های خودانگیخته مبتنی بر تجارب جهانی

مقاله ” ارزیابی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک شهری و تاثیر آن بر سطح اضطراب شهروندان شهر سنندج 

نویسندگان

جاهده تکیه خواه ؛ شلیر کاتورانی

منتشر شده در فصلنامه علمی مطالعات شهری (دوره ۸، شماره ۳۲، پاییز ۱۳۹۸ شمسی)

چکیده

آلودگی صوتی یکی از مهم ­ترین مشکلات زیست محیطی در شهرهاست که در ابعاد مختلف، سلامتی انسان را به مخاطره می ­اندازد. هدف از انجام این تحقیق، تعیین آلودگی صوتی در شهر سنندج و ارتباط آن با سطح اضطراب افراد است.

در این مطالعه، ۵۰ ایستگاه با کاربری ­های مسکونی، تجاری، مسکونی _ تجاری و فضای سبز  انتخاب و  تراز معادل صدا به وسیله دستگاه صوت سنج اندازه ­گیری و با میزان استاندارد آلودگی صوتی مقایسه شد. در مرحله بعد داده­ های یاد شده با استفاده از روش زمین آمار IDW به دلیل خطای کمتر، توسط نرم­ فزار ARCGIS10.4 درونیابی شدند. سپس برای بررسی نقش آلودگی صوتی در سطح اضطراب شهروندان از پرسشنامه هامیلتون استفاده شد. تعداد پرسشنامه‌ های توزیع ‌شده ۴۰۰ عدد بود که از بین آنها ۳۵۱ پرسشنامه قابل استناد بود.

نتایج مبین این مطلب است که میانگین تراز معادل صوت در کل ایستگاه‌ های اندازه‌گیری شده ۷۱/۶۲۱ دسی بل مشخص گردید. در این تحقیق به طور میانگین بیشترین آلودگی صوتی متعلق به کاربری تجاری و سپس مسکونی _ تجاری با تراز معادل صوت به ترتیب ۷۳٫۷۰  و ۷۱٫۳۲ دسیبل بود که در مقایسه با استاندارد سازمان حفاظت محیط‌ زیست ایران (۶۰ دسی بل)، بالاتر از حد مجاز است. نتایج پهنه­ بندی نشان داد که قسمت­ های مرکزی شهر دارای میزان بالایی از آلودگی هستند.

نتایج آماری نشان داد که بین کلیه کاربری­ها اختلاف معنادار بین تراز معادل صدا دیده شد. نتایج حاصل از توزیع پرسشنامه نشان داد که ارتباط معناداری بین متغیرهای جمعیت شناسی و سطح اضطراب وجود دارد. افرادی که در معرض آلودگی صوتی قرار داشتند، از نظر افزایش سطح اضطراب بالاترین گروه آسیب‌ پذیر بودند. پاسخگویان ۵۴٫۴۲درصد میانگین سطح اضطراب شهروندان را بالا، ۲۱٫۴۶درصد متوسط و ۲۶٫۸۲درصد پایین گزارش نموده ­اند.

نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین این متغیرها وجود دارد؛ به طوری که هر چه آلودگی صوتی ناشی از ترافیک افزایش پیدا کند، میزان سطح اضطراب افراد بیشتر می‌ شود. این مطالعه نشان داد که میانگین تراز فشار صوت بالاتر از حد مجاز است بنابراین ضرورت برنامه‌ ریزی به منظور کاهش تراز آلودگی صوتی و به تبع آن کاهش سطح اضطراب شهروندان و افزایش سلامت پیشنهاد می‌ گردد.

واژگان کلیدی:

صوت ؛ روش‌ های درون‌ یابی ؛ آلودگی صوتی ؛ سطح اضطراب ؛ پرسشنامه هامیلتون ؛ سنندج

ارزیابی آلودگی صوتی ناشی از ترافیک شهری و تاثیر آن بر سطح اضطراب شهروندان شهر سنندج

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *