مطالعه تطبیقی رمزهای آیینی و فرهنگی در منظر‌پردازی باغ‌ های ایرانی و چینی

بازخوانی اثر معماری به کمک مدل نقد بینامتنی ؛ نمونه موردی: مسجد ولیعصر

مقالهمطالعه تطبیقی رمزهای آیینی و فرهنگی در منظر‌پردازی باغ‌ های ایرانی و چینی

نویسندگان

مهدی حقیقت بین

ساناز علیدوست

منتشر شده در نشریه نشریه علمی باغ نظر (دوره ۱۶، شماره ۷۷، نسخه ی آبان ۱۳۹۸)

چکیده

بیان مسئله:

سه عامل فرهنگ، آداب‌ و رسوم و باورهای مذهبی موثرترین مولفه‌ های تاثیرگذار بر تمدن‌ های کهن از جمله ایران و چین بوده ‌است. این مولفه‌ ها در تمدن‌های مذکور به صورت‌ های مختلف تجسم ‌یافته و در تعریف هویت مکانی فضاهای مختلف از جمله باغ‌ ها از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار بوده است. در این راستا انجام مطالعه ی تطبیقی جهت بررسی چگونگی تاثیر مفاهیم آیینی و فرهنگی در شکل‌گیری رمزها و فضاهای کالبدی باغ‌ سازی این دو تمدن مسئله ی اصلی این تحقیق است.

هدف:

هدف اصلی این مقاله، شناخت رمزهای به‌ کاررفته در ساختار کالبدی باغ‌ های ایرانی (دوره اسلامی) و باغ‌های چینی (دوره‌ های تائو و بودا) و چگونگی ارتباط آن با باورهای آیینی و فرهنگی این دو تمدن بوده است.

روش تحقیق:

این پژوهش از گونه پژوهش‌ های کیفی است که در مرحله ی جمع‌ آوری اطلاعات از روش توصیفی-تحلیلی و تفسیری-تاریخی و در مرحله ی تجزیه‌ و تحلیل داده‌ ها از روش استدلال منطقی بهره گرفته است. این مقاله با نگاهی لایه‌ ای و با تمرکز بر تاثیر رمزهای برگرفته از باورهای مذهبی انجام شده است. در این راستا ابتدا به بررسی رمزها، انواع آن و چگونگی ظهور و نمایش عناصر نمادین در باغ‌ سازی ایران و سپس چین پرداخته ‌شده و با توجه به وجود ارتباط میان رمزهای استفاده شده با باورهای مذهبی تمدن و سازندگان آن، به مطالعه ی تطبیقی لایه‎های رمزگانی در باغ‌ های ایران و چین پرداخته شده است.

نتیجه‌ گیری:

یافته‌ های پژوهش حاکی از آن است که با توجه به تفاوت‌ های موجود در نگاه به طبیعت، ریشه‌ های آیینی و فرهنگی، عوامل اقلیمی و تاثیر آن بر ظهور رمزهای عام و خاص، باغ‌ های ایرانی و چینی از آغاز شکل‌ گیری خود با روش‌ های متفاوتی روبه‌ رو بوده‌ اند. چنین به نظر می‌ رسد که باغ‌ سازی چینی با رویکرد تقدیس طبیعت، از نمادها و نشانه‌ هایی برای یادآوری قدرت‌ ها و نیروهای نهفته در طبیعت و دنیا استفاده کرده است. در حالی‌ که در باغ‌ سازی ایرانی نمادها و نشانه‌ ها در راستای نگاه آیه‌ ای به طبیعت و در جهت یادآوری بهشت و قدرت خداوند در خلق طبیعت و دنیا است.

واژگان کلیدی:

باغ ایرانی، باغ چینی، باورهای مذهبی، رمزها

 

مطالعه تطبیقی رمزهای آیینی و فرهنگی در منظر‌پردازی باغ‌ های ایرانی و چینی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *