تصوير ذهني گردشگران داخلی از فضاهای شهری اصفهان با رويکرد نظريه زمينه‏ ای

شبیه‌ سازی پارامتریک کارایی ساختمان در مراحل اولیه طراحی : ساختمان مسکونی میان‌ مرتبه در اقلیم گرم و خشک

مقالهتصوير ذهني گردشگران داخلی از فضاهای شهری اصفهان با رويکرد نظريه زمينه‏ ای

نویسندگان

امير طيّبی، کامران ذکاوت

منتشر شده در فصلنامه علمی-پژوهشی صفه (دوره (سال) ۲۷، شماره ۲، شماره ۷۷، نسخه ی تابستان ۱۳۹۶)

چکیده

تصوير ذهنی گردشگران از مقصد يکي از مهم‌ ترين مفاهيم مؤثر در شناخت ادراک و رفتار آنان است. اين مطالعه با هدف فهم تصوير ذهني گردشگران داخلي از فضاهاي شهری اصفهان و طراحي مدل برای آن و به صورت کيفي و با رويکرد نظريه زمينه ‏اي انجام شد. روش اصلي جمع‌ آوري داده ‏ها، مصاحبه نيمه‏ ساختاريافته با ۳۰ نفر شامل ۲۴ گردشگر داخلي بازديدکننده از فضاهاي شهري اصفهان و ۶ راهنماي گردشگري بود.

داده‌ ها بر اساس رويکرد کربين و استراوس تجزيه‌ و تحليل شدند. تحليل داده‌ ها منجر به ظهور ۵ مقوله شامل جست‌ و جوي معني، بعد محسوس‌ـمصنوع، جامعه ميزبان، کشف فضا، و عوامل زمينه ‏اي شد. يک مدل مفهومي نيز براي توضيح روابط ميان مقولات طراحي شد. نتايج اين مطالعه مي‌ تواند به طراحان شهري و متخصصان گردشگری در فهم ادراکات و نيازهاي بازديدکنندگان از فضاهای شهري کمک کند.

واژگان کلیدی:

تصوير ذهنی گردشگر از مقصد، فضای شهری، نظريه زمينه ای، مدل مفهومی، اصفهان

 

تصوير ذهني گردشگران داخلی از فضاهای شهری اصفهان با رويکرد نظريه زمينه‏ ای

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *