آموزش شيوه برداشتِ صحيح از مصاديق در طراحي معماري منظر

شبیه‌ سازی پارامتریک کارایی ساختمان در مراحل اولیه طراحی : ساختمان مسکونی میان‌ مرتبه در اقلیم گرم و خشک

مقالهآموزش شيوه برداشتِ صحيح از مصاديق در طراحي معماري منظر

نویسندگان

محسن فيضي، ليلا عليپور

منتشر شده در فصلنامه علمی-پژوهشی صفه (دوره (سال) ۲۷، شماره ۲، شماره ۷۷، نسخه ی تابستان ۱۳۹۶)

چکیده

طراحان منظر از منابع مختلف براي ايده‌ پردازي الهام مي‌ گيرند. يکي از منابع الهام معماران منظر، آثار گذشته است. با توجه به رواج بهره‌ گيري از آثار سايرين در طراحي دانشجويان، اين سوال مطرح است که چگونه مي‌ توان دانشجويان معماري منظر را در جهت بهره‌ گيري صحيح از مصاديق در ايده‌ پردازي هدايت کرد. در اين مقاله ابتدا به کمک نظرات ساير محققان، انواع منشا ايده‌ پردازي معماري منظر به صورت منابع الهام دروني و بيروني مورد بررسي قرار مي‌ گيرد و جايگاه الهام از مصاديق در بين ساير منابع شناخته مي‌ شود. سپس به کمک تئوري برداشتِ ساختاري، انواع برداشت در قالب چهار نوع برداشت ساختاري، برداشت سطحي، کپي‌ برداري، و استعاره معرفي مي‌ شوند. آنگاه راهکارهاي ساير محققان در جهت رسيدن به برداشت صحيح در آموزش معماري منظر مورد بررسي قرار گرفته و راهکارهايي شامل انتخاب نمونه ی مناسب، شناخت برداشت صحيح، و تمرين برداشت صحيح ارائه خواهد شد. نتايج اين تحقيق نشان مي‌ دهد که آموزش معماري منظر در جهت توانمند ساختن دانشجويان براي برداشت صحيح راه دشواري پيش رو دارد و علاوه بر اينکه دانشجويان بايد برداشت صحيح را تمرين کنند، مدرسان منظر نيز بايد در اين خصوص آگاهي‌ هاي لازم را داشته باشند.

واژگان کلیدی:

آموزش معماري منظر، ايده پردازي، منابع الهام، برداشت صحيح

 

آموزش شيوه برداشتِ صحيح از مصاديق در طراحي معماري منظر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *