دریافت مقالات شماره چهارده فصلنامه علمی-تخصصی معماری سبز

دریافت مقالات شماره چهارده فصلنامه علمی-تخصصی معماری سبز

فصلنامه علمی-تخصصی معماری سبز

سال پنجم، شماره چهارده، بهار ۱۳۹۸

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: امیر حسین یوسفی

سردبیر: میلاد فتحی

مدیر داخلی: منیژه ملائی

شماره مجوز (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی): ۷۶۹۰۶

شماره شاپا (کتابخانه ملی ایران): ۵۳۶۸-۲۴۷۶

دریافت مقالات شماره چهارده فصلنامه علمی-تخصصی معماری سبز

فهرست مقالات جلد اول شماره چهارده فصلنامه علمی-تخصصی معماری سبز

مدل‌سازی رفتار حرارتی شیشه‌های ترموکرومیک و ارزیابی میزان کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های اقلیم ایران با استفاده از نرم‌افزارDesign Builder

مهدی شیخی، شهناز پورناصری، اسماعیل ضرغامی، حسان ملاجعفری

ارزیابی عوامل موثر در ارتقاء هویت و حس مکانی بر مبنای تجربه حضور در فضاهای شهری با رویکرد هویت تاریخی در شهر همدان

علیرضا مسعود، سعیده گلابی

طراحی کمپ گیاهان دارویی گلخانه‌ای سه کانیان مهاباد با رویکرد معماری پایدار

آکام محمودی، سروه کریمی

بررسی رابطه بین شهر هوشمند و توسعه پایدار و چالش های دستیابی به شهر هوشمند پایدار

معین مهدی زاده

جایگاه معماری پایدار در زیبایی‌شناسی معماری

مسعود وحدت طلب، مژده سروش

بررسی تغییرات اقلیمی در بازه سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۸۰؛ نمونه موردی: شبیه سازی انرژی و مقایسه مصرف انرژی در بازه سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۸۰ در یک تیپ ساختمان مسکونی در شهر تهران

آراسته ایرانی، فرشاد نصرالهی

 

 برای دریافت جلد اول نشریه معماری سبز روی تصویر زیر کلیک کنید:

دریافت مقالات شماره یازده فصلنامه علمی-تخصصی معماری سبز

 

فهرست مقالات جلد دوم شماره چهارده فصلنامه علمی-تخصصی معماری سبز

تحلیلی بر پایداری اجتماعی مسکن در نواحی شهری؛ مطالعه موردی: نواحی شهر خرم آباد

علیرضا سیاف زاده، فاطمه احمدی

بررسی طراحی معماری پایدار با رویکرد طراحی معماری بیونیک و ارتباط آن‌ها بایکدیگر

بهزاد تقی پور قصابی، احمد میرزامحمدی

مروری بر مفهوم رابطه از نظر اندیشمندان معاصر معماری و شهرسازی

فرشیده امیدواری، علی حسینی

بررسی مقابر دوره سلجوقی ارومیه باتمرکز بربنای سه گنبد ارومیه

زهرا فرزانه نژاد، نسیم نجات قزلحاجی

شناخت نظریات مطرح در روابط متقابل شهر و روستا در جهان وایران جهت دستیابی به توسعه پایدار

اسرا نوروزی

 

برای دریافت جلد دوم نشریه معماری سبز روی تصویر زیر کلیک کنید:

دریافت مقالات شماره یازده فصلنامه علمی-تخصصی معماری سبز

 

تحریریه هنر و معماری آبگینه

منبع:

greenarchitecture.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *