مسابقه بین المللی طراحی خانه ای برای کارفرمای پیشنهادی

مسابقه بین المللی طراحی خانه ای برای کارفرمای پیشنهادی

اختصاصی هنر و معماری آبگینه : مسابقه بین المللی طراحی خانه ای برای کارفرمای پیشنهادی

تاریخ ثبت نام : ۱۴ شهریور ۱۳۹۸

تاریخ ارسال آثار : ۲۱ شهریور ۱۳۹۸

زبان : انگلیسی، اسپانیایی

موقعیت : کانسپت

تاریخ اعلام نتایج : مهر ۱۳۹۸

جوایز : ۳۵۰۰ یورو

اطلاعات بیشتر و ثبت نام :  www.opengap.net

مسابقه بین المللی طراحی خانه ای برای کارفرمای پیشنهادی

OPENGAP دوره‌ی هشتم مسابقه بین المللی طراحی خانه ای برای کارفرمای پیشنهادی را برگزار می‌کند. در این مسابقه از شرکت کنندگان خواسته شده است تا مرز ها . پارادایم های طراحی یک خانه را کشف کنند و آن ها را به ارائه‌ی پیشنهاد های نوآورانه تشویق می‌کند. دانشجویان معماری، معمار ها، طراح ها و مردم عادی از سراسر جهان می‌توانند به صورت انفرادی یا در گروه های حداکثر پنج نفره در این مسابقه شرکت کنند. هر شرکت کننده یا گروه می‌تواند یک کارفرما برای طراحی خانه پیشنهاد دهد تا در این پروژه الهام بخش او باشد. شرکت کنندگان باید بتوانند میان پروژه و درخواست های کارفرما هماهنگی ایجاد کنند. افراد یا گروه ها برای شرکت در این مسابقه باید آثار خود را در قالب دو شیت با فرمت jpeg ارسال کنند و حجم هر شیت نباید بیشتر از ۴mb باشد.

جوایز مسابقه بین المللی طراحی خانه ای برای کارفرمای پیشنهادی

رتبه اول : ۲۰۰۰ یورو

رتبه دوم : ۱۰۰۰ یورو

رتبه سوم : ۵۰۰ یورو

برنامه زمانی مسابقه بین المللی طراحی خانه ای برای کارفرمای پیشنهادی

دوره اول ثبت نام : ۲۴ اردیبهشت تا ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ (۳۵ یورو)

دوره دوم ثبت نام : ۱۶ خرداد تا ۱۸ تیر ۱۳۹۸ (۶۰ یورو)

دوره سوم ثبت نام : ۱۹ تیر تا ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ (۹۰ یورو)

دوره چهارم ثبت نام : ۲۹ مرداد تا ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ (۱۱۰ یورو)

تاریخ ارسال آثار : ۲۱ شهریور ۱۳۹۸

تاریخ اعلام نتایج : مهر ۱۳۹۸

تاریخ اهدای جوایز : آذر ۱۳۹۸

اطلاعات بیشتر و ثبت نام : www.opengap.net

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *