دانلود شماره بهار ۱۳۹۸ فصلنامه علمی-تخصصی انجمن طراحان شهری ایران

دانلود شماره بهار 1398 فصلنامه علمی-تخصصی انجمن طراحان شهری ایران

فصلنامه علمی-تخصصی انجمن طراحان شهری ایران

سال اول، شماره اول، بهار ۱۳۹۸

 

صاحب امتیاز: انجمن طراحان شهری ایران

مدیر مسئول: سهیلا صادق زاده

سردبیر: سید علی صفوی

دانلود شماره بهار 1398 فصلنامه علمی-تخصصی انجمن طراحان شهری ایران

فهرست مطالب شماره بهار ۱۳۹۸ فصلنامه علمی-تخصصی انجمن طراحان شهری ایران

سخن مدیر مسئول

سخن سردبیر

یادداشت

سیر تحول خیابان بازی در لندن؛

برگردان: میعاد حسین پور

از حق بازی تا خیابان بازی؛

مجید خرمشاد

مرثیه ای کودکانه در باب خیابان؛

محمد نظرپور

ویرانی تمدن در دل فقدان بازی؛

فردین نجفی مهر، مهتاب نجفی مهر

شهرهای بزرگ و کودکان کوچک؛

سعیده موسوی

مقاله

شهر سرخوش: ایجاد گونه شناسی برای مداخلات شهری؛

نویسندگان: گابریل دونوف، ری بریجمن

برگردان: محمد حسن همتی

بر روی خطوط، مکان سازی و بازی بچه ها :کشف از زندگی شهری در هلند؛

نویسنده: ژورن ورمولن

برگردان: هانیه ساربان

گفت و گو

“خیابان” فضایی فراگیر و در دسترس برای کودکان؛

گفت و گو با آلیس فرگوسن

سلامت جسم و روان، عمده ترین سودمندی حضور کودک در فضای شهری؛

گفت و گو با پانته آ حکیمیان

حق کودکان در فرآیند برنامه ریزی فضاهای شهری؛

گفت و گو جکی بورک

محلات شهر، مکان زندگی کودکان؛

گفت و گو با تیم گیل

شبکه ای از فضاهای دوستدار کودک، راهی در جهت مناسب سازی فضاهای شهری؛

گفت و گو برای کودکان گو با الکساندرا لن

تجارب

ایجاد فضای بازی موقت در بازار تاریخی، نمونه ی موردی میدان خشکبار قدیم مراغه؛

ایرج محسنی

کوچه های بازی، فرصتی برای بازی آزادانه کودکان و احیای روابط همسایگی؛

عاطفه محسن آبادی

خیابان ها را ببندید تا کودکان همانند والدین خود (در کودکی) در خیابان ها و کوچه ها بازی کنند؛

سارا نپتون

برگردان: علی یار میزبان

معرفی اسناد

بررسی کتاب بدون ترس: رشد یافتن در جامعه مخاطره گریز؛

برگردان: علی یار میزبان

بررسی کتاب محله ی بازی: محله خودت را به مکانی برای بازی تبدیل کن؛

برگردان: علی یار میزبان

بررسی سند مختلط و منطبق: ابزاری برای طراحی بازی شهری؛

برگردان: میعاد حسین پور

 

دانلود شماره بهار ۱۳۹۸ فصلنامه علمی-تخصصی انجمن طراحان شهری ایران

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *